Wydział Edukacji - Rybnik

Konkurs Plastyczny - SPORT W MOICH OCZACH

Z okazji obchodów 60lecia Szkolnego Związku Sportowego w 2013 roku,  Zarząd Miejski SZS w Rybniku, ogłasza konkurs plastyczny SPORT W MOICH OCZACH.


1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat.
2. Do konkursu należy przygotować prace w technice: malarstwo, grafika, collage, rysunek. Maksymalny wymiar: 100x70 cm.
3. Uczestnik konkursu może przedstawić dwie prace.
4. Podpisane czytelnie prace konkursowe (imię i nazwisko autora, wiek, placówka oraz imię i nazwisko nauczyciela), złożyć do 22 listopada 2013r. w II LO im. A. Frycza Modrzewskiego, ul. Mikołowska 19 – Grażyna Szulik.
5. Kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
6. Prace oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas miejskich obchodów 60-lecia SZS w Rybniku.

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie

 

Grażyna Szulik
Prezes SZS w Rybniku