Wydział Edukacji - Rybnik

Honorowe Krwiodawstwo w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Idea honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży ZSE-U w Rybniku ma bogate tradycje. Począwszy od 2001 roku w szkole cyklicznie przeprowadzane są akcje krwiodawstwa, trzy razy do roku.

 

W bieżącym roku szkolnym  zostały przeprowadzone dwie kolejne akcje w placówce, w których wzięło udział 190 uczniów, a zebrano łącznie 68.400 ml „krwi pełnej”.

 

Z kolei idea honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży ZSE-U to efekt dużego zaangażowania dyrekcji, koordynatora szkolnego i opiekuna młodzieży, nauczycielki – Elżbiety Wilczek oraz naturalnie uczniów.

 

Krew pobierał  wykwalifikowany personel medyczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, a zebrany płyn poddano analizie – określono grupę krwi, morfologię i współczynnik Rh, wykonano testy na obecność wirusa HIV, kiły oraz zapalenia wątroby typu B i C. 

 

Młodzi ludzie przekazali także czekolady na rzecz PCK w Rybniku z myślą o dzieciach z ubogich rodzin. Tradycyjnie szkoła bierze udział w VIII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Policealnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda krew ratuje życie”, nad którym patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

Organizatorzy akcji składają wyrazy wdzięczności wszystkim dawcom za ich bezinteresowną chęć niesienia pomocy potrzebującym, pracownikom CKiK w Raciborzu oraz dyrekcji i nauczycielom, którzy docenili ideę honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży.